horsepromotion.nl


Ontwerp en productie websites  Communicatie en positionering... voor paardenfokkerijen Grafische vormgevingOntwikkeling van nieuwe huisstijl... voor stoeterijenSchrijven van tekst voor promotiemateriaalReclame... voor hengstenhouderijenSchrijven en ontwerpen van brochuresOntwerpen van logo's... voor springstallen...voor dressuurstallenFotografie... voor handelsstallenWebvideo
Servis e-Račun za državu predstavlja centralnu platformu putem koje se odvija razmjena e-računa i pratećih isprava između izdavatelja e-računa i obveznika ... Dostava dokumenata za registraciju i dodjelu prava na servis e-Račun za državu. Putem online servisa za uslugu e-Račun za državu mogu se dostaviti sljedeći ... U ovom videu je prikazano ispunjavanje forme za registraciju. Prijavom na web aplikaciju e-Račun za državu, neregistrirani korisnik pristupa samoregistraciji. Česta pitanja i odgovori. Servis e-Račun za državu je centralno mjesto za razmjenu e-računa s obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi. Kako mogu postati korisnik sustava e-Račun za državu? Da biste koristili Fina e-Račun B2G sustav potrebno je izvršiti registraciju. Za korištenje servisa e-Račun za državu putem Finine web aplikacije potrebni su vam Finini poslovni certifikati na FINA e-kartici, USB tokenu ili CoBranded ... Servis FINA e-Račun omogućuje vam funkcionalnu, brzu i sigurnu razmjenu ... sa servisom e-Račun za državu i servisima drugih informacijskih posrednika. javne nabave s organizacijskim jedinicama za servis e-Račun za državu“. Šifra organizacijske jedinice. 3. PODACI O KORISNIKU WEB APLIKACIJE - određuje osoba ... da u ime i za račun obveznika javne nabave kojeg kao odgovorna osoba zastupam, koristi servis e-Račun za državu te mu dodjeljujem sljedeća prava:. Slanje e-računa prema obveznicima javne nabave povezivanjem Vašeg računovodstvenog programa sa servisom e-Račun za državu. Povezivanje web servisom sa sustavom e-Račun za državu. 1. ODABIR OKOLINE ... pristupnicu priložiti „Punomoć za korištenje servisa e-Račun za državu“. Odaberite svoju ulogu na servisu e-Račun za državu: obveznik javne nabave (naručitelj). poslovni subjekt (izdavatelj). informacijski posrednik/ERP dobavljač. ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU IZDAVATELJA E-RAČUNA NA SERVISU E-RAČUN ZA DRŽAVU. 1. ODABIR OKOLINE. Produkcija. Demo. OIB. Broj pošte. ISO kod države. Za korištenje servisa e-Račun za državu putem web aplikacije potrebni su vam digitalni poslovni certifikati na FINA e-kartici, USB tokenu ili CoBranded ... Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem web servisom za obveznike javne nabave. 1. Uvod i značenje pojmova. Ovim Općim uvjetima korištenja web aplikacije servisa e-Račun za državu za izdavatelje elektroničkih računa (dalje u tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se ... Ulaskom u web aplikaciju e-Račun za državu korisnik može pregledati ulazne i izlazne dokumente. Također može provjeriti valjanost elektroničkog potpisa i ... Jul 10, 2019 — Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi predstavljao ... eRačuna pri Financijskoj agenciji (Fina) - servis eRačun za državu, ... U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto ... ... za razmjenu eRačuna pri Financijskoj agenciji (Fina); servis eRačun za državu, ... poslati odnosno zaprimiti putem predmetne platforme eRačun za državu. potrebne informacije o načinu funkcioniranja servisa "e-račun za državu" kojim ... da je uloga FINA-e kao informacijskog posrednika za zaprimanje eRačuna i ... Nov 27, 2018 — S ciljem prilagodbe svojim korisnicima, Fina je razvila dvije vrste web servisa na servisu e-Račun za državu, web servis s asinkronom i sa. Servis Moj-eRačun je informacijski posrednik za razmjenu elektroničkih računa, eRačuna, ... programa koja je povezana s FINA e-Račun servisom za državu. Jul 1, 2019 — Obveza izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019. ... putem nacionalne centralne platforme odnosno FINA-inog servisa e-Račun za državu, ... Jul 15, 2019 — U našem vodiču pronađite pravilno i jednostavno izdati e-račun! ... mogu koristiti besplatnu FINA-inu aplikaciju “e-račun za državu“. Dostupno je mijenjanje statusa e-računa, te tako možete korisniku automatski objaviti u ... certifikata za Fina e-Račun i e-Račun za državu (1 primjerak) FINA će vama ili vašem dobavljaču rješenja koji će vršiti sistemsku integraciju vašeg sustava i servisa e-Račun za državu osigurati detaljnu tehničku ... Nabava digitalnog poslovnog certifikata Fine na kripto uređaju (USB token / FINA e- kartica). ▫ Registrirati se na servis e-Račun za državu. Jun 19, 2019 — Zakonski preduvjeti za pravovaljanost računa. Informacijski posrednik vs. Dobavljač ERP sustava. Fina e-Račun za državu. Jul 23, 2019 — ww.fina.hr/documents/52450/137403/Opci+uvjeti+koristenja+portalske+aplikacije+e-Racun+za+drzavu+za+izdavatelje+racuna.pdf/6c385a42-55c9 ... Dostava elektroničkih računa vrši se isključivo putem nacionalne centralne platforme, odnosno FINA servisa eRačun za državu u kojem je registrirana svaka ... Jun 7, 2019 — eRačun time postaje obvezom za komunikaciju s državom u postupcima javne ... FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA) – slanje i zaprimanje eRačuna ... Obaveza izdavanja elektroničkih računa od 1. srpnja 2019. ... se zaprimaju isključivo putem nacionalne centralne platforme – FINA servis e-Račun za državu. Fina RDC 2020 CA. Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za FINA e-Račun i e-Račun za državu ... e-racun-. Adresa e-pošte aplikacije/servisa****. srpnja 2019. godine zaprimati sve račune bez obzira na iznos, u elektroničkom obliku isključivo putem centralnog sustava Fina e-Račun za državu. Izdavatelji ... Sep 23, 2019 — ... elektronske razmjene računa obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi putem centralnog sustava FINA-e i servisa “e-Račun za državu“. Jun 12, 2019 — Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi propisani su ... posrednika FINA-e, web aplikacije servis e-Račun za državu. FINA B2G (eRačun za državu). sustav za slanje i primanje elektroničkih računa prema državnim primateljima kojeg je izgradila FINA. Jun 20, 2019 — ... od 1. srpnja 2019. godine sve elektroničke račune zaprimati isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun za državu, ... zaprimati isključivo u elektronskom obliku (e-račun) putem informacijskog posrednika FINA e-Račun za državu. Elektronički račun ili e-Račun je račun koji je ...
Bing Google