horsepromotion.nl


Ontwerp en productie websites  Communicatie en positionering... voor paardenfokkerijen Grafische vormgevingOntwikkeling van nieuwe huisstijl... voor stoeterijenSchrijven van tekst voor promotiemateriaalReclame... voor hengstenhouderijenSchrijven en ontwerpen van brochuresOntwerpen van logo's... voor springstallen...voor dressuurstallenFotografie... voor handelsstallenWebvideo
Bašćanska ploča starohrvatski je spomenik, pisan prijelaznim oblikom ... da je tekst sastavljen od više dijelova koji nisu nastali u istom razdoblju, ... Bašćanska ploča izvorno je bila lijevi plutej, pregrada ili paravan, ... Bašćanskoj ploči zapisi dva opata u prvom licu, ona nije nastala u doba djelovanja ... Bašćanska ploča – jedan je od najdragocjenijih hrvatskih spomenika: najdulji ... među najstarijim hrvatskim glagoljskim natpisima, nastao oko 1100. godine. Bašćanska ploča (Baščanska ploča), najvažniji i jedan od najstarijih hrvatskih epigrafskih spomenika pisan glagoljičnim slovima oko 1100 (zadnja brojka ... Bašćanska ploča je vjerojatno najznamenitiji spomenik rane hrvatske pismenosti. ... Bašćanska ploča je nastala u predivnoj zelenoj dolini na otoku Krku, ... Glagoljica je slavensko pismo nastalo stilizacijom grčke kurzive oko sredine 9. stoljeća. Kao autor glagoljice spominje. Bašćanska ploča jedan je od najvrednijih spomenika rane hrvatske pismenosti, ... sastavljen od dijelova koji nisu svi nastali u istome vremenskom razdoblju, ... Dec 12, 2019 — Nastala je nakon smrti hrvatskoga kralja Zvonimira, oko 1100. godine. Prvotno je služila kao plutej, tj. pregradna ploča između prezbiterija, ... Bašćanska ploča nalazila se, naime, u podu crkve te je zbog toga nađena u ... dokazuju nam da su oni nastali otprilike u isto vrijeme kao i Bašćanska ploča. Lucije dokazano je da je ona zapravo kasnoromanička građevina s početka XIV. stoljeća nastala na mjestu stare, ruševne crkve. Ona je jednostavna dvoranska ... Jul 23, 2019 — Glagoljica je slavensko pismo nastalo stilizacijom grčke kurzive oko sredine 9. stoljeća. Bašćanska ploča pisana je prijelaznim tipom ... književno razdoblje: srednji vijek, tekst zapisan kamenoj ploči nastao oko 1100. g. u Jurandvoru na otoku Krku, ploča je služila kao pregrada koja je ... Apr 22, 2018 — Nastala je kao darovnica koju je hrvatski kralj Zvonimir na prijelazu s 11. na 12. stoljeće ... Bašćanska ploča u HAZU / Wikipedia Commons. Feb 26, 2019 — Bašćanska ploča je starohrvatski spomenik, pisan prijelaznim oblikom glagoljice, oko 1100. godine. Pronađena je 15. rujna 1851. u crkvi sv. by M Jurić — Ključne riječi: Bašćanska ploča, jezik Bašćanske ploče, pismo Bašćanske ploče, glagoljica. ... Glagoljica je staroslavensko pismo nastalo sredinom 9. st., ... Baška tablet - Wikipedia. Kada je nastala Bašćanska ploča?, Tko je napisao Bašćansku ploču?, Gdje je pronađena Bašćanska ploča?, O čemu svjedoči Bašćanska ... by V Nosić · 2011 — Ključne riječi: Bašćanska ploča, crkva svete Lucije, glagoljica, hrvatskostaroslavenski jezik, ... “Bašćanska ploča” nastala je jako davno. by T Galović · 2004 — Bašćanska ploča, koja nije nastala slučajno, upravo je "rezultat čitavog ranosrednjovje- kovnog razvoja" u Hrvatskoj - zaključuje Goldstein. Bašćanska ploĉa kao povijesno-arheološki spomenik i njezina primarna funkcija. ... oltarnoj pregradi (Izvor: URL3) UtvrĊeno je da je Bašćanska ploĉa nastala ... Bašćanska ploča nastala je oko 1100. g. kao zapis o darovanju zemlje kralja Dmitra Zvonimira mjesnom benediktinskom samostanu pred četiri svjedoka, ... Bašćanska ploča najstariji je sačuvani cjeloviti tekst pisan glagoljicom, a nastao je oko 1100. godine. Ime je dobila po mjestu Baška na otoku Krku. To je ... Bašćanska ploča nacionalni je spomenik kulture hrvatskog naroda. ... i 30 skulptura manjih dimenzija, koje su nastale tijekom kiparskih radionica u Baški. Bašćanska ploča jedan je od najdragocjenijih hrvatskih spomenika. Nastala je oko 1100. godine, no na nju je skrenuta pažnja tek 1851. godine na poticaj ... U godini posvećenoj glagoljici i Bašćanskoj ploči učenici naše škole udružili su ... Kada je nastala Bašćanska ploča i gdje se nalazila do otkrića? Kada je nastala Bašćanska ploča?, Tko je napisao Bašćansku ploču?, ... Glagoljica je slavensko pismo nastalo stilizacijom grčke kurzive oko sredine 9. by M Marković — u Jurandvoru, kraj Baške, na otoku Krku. Nastala je oko 1110. godine. Bašćanska ploča kameni je spomenik (isklesan bijeli vapnenac) visok 99 ... Na kojemu je otoku pronaĐena Bašćanska ploča? ... Kojom riječju započinje tekst Bašćanske ploče u originalu? ... Kada je nastala Bašćanska ploča? Bašćanska ploča je jedan od najdragocjenijih hrvatskih. spomenika. Nastala je oko 1100. godine. Pisana je glagoljicom na bijelom vapnencu. Jul 19, 2019 — Predsjednica Kolinda Grabar - Kitarović, tijekom svog posjeta otoku Krku, založila se za vraćanje Bašćanske ploče u crkvu svete Lucije, ... Bašćanska ploča je postala važan izvor informacija o razvoju hrvatskog ... Specifično autohtono graditeljstvo nastalo je usred teške svakodnevice otočana ... Bascanska ploca je prvi hrvatski pisani spomenik. Nastala je oko 1100. godine u Baski na otoku Krku. Bila je lijevi plutej oltarne ograde u crkvi sv. Pitanje: "Kada je nastala Bašćanska ploča?" nalazi se u temi "1. razred srednje" i podtemi "Hrvatski jezik - hrvatska srednjovjekovna književnost". Feb 25, 2021 — Wizer.me free interactive worksheet - BAŠĆANSKA PLOČA A skupina by teacher ALFA listići. ... Bašćanska je ploča nastala oko 1100. godine. Jun 14, 2020 — Ploča je nastala negdje oko 1100. godine. Tekst sadrži kršćansku invokaciju (zaziv Božjeg imena), nakon čega slijedi iskaz opata Držihe koji ... Rekla je da je vrlo stara i da je nastala u 12. stoljeću. U njoj se spominje ime kralja Zvonimira. Ploča ima trinaest redova i napisana je na glagoljici. Iako bi se očekivalo da je Prašelj u ovom djelu pristupio na način očuvanja starine i glazbeni izričaj podredio vremenu u kome je nastala bašćanska ploča, ... Aug 1, 2015 — Bašćanska ploča – tekst ... Tekst sa Bašćanske ploče ... Kad bi se posložile sve knjige koje pišu protiv Biblije nastala bi gomila veća od ... -ploča je služila kao oltarna pregrada. -pronašao ju je svećenik Petar Dorčić (na podu crkvice) i o tome obavijestio jezikoslovca Ivana Kukuljevića ... Kada je nastala Bašćanska ploča?, Kojim je pismom napisan tekst na Bašćanskoj ploči?, Oko koje godine je nađena Bašćanska ploča?. Apr 15, 2012 — Objave o bascanska ploca autora naskigovor. ... Na tom pismu oko 1100. god. nastao je najvrjedniji glagolski spomenik u Hrvatskoj ...
Bing Google