horsepromotion.nl


Ontwerp en productie websites  Communicatie en positionering... voor paardenfokkerijen Grafische vormgevingOntwikkeling van nieuwe huisstijl... voor stoeterijenSchrijven van tekst voor promotiemateriaalReclame... voor hengstenhouderijenSchrijven en ontwerpen van brochuresOntwerpen van logo's... voor springstallen...voor dressuurstallenFotografie... voor handelsstallenWebvideo
Aug 31, 2017 — Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. ... će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2017. godine. Dec 30, 2016 — VLADA REPUBLIKE HRVATSKE. 2691. Na temelju članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09 i 124/09), ... Zakona o osnovici plaće u javnim službama Vlada Republike Hrvatske donijela novu ... u Narodnim novinama broj 123/16, a stupila je na snagu 1. siječnja 2017. Dec 4, 2017 — Promijenjena je osnovica za izračun plaće za studeni 2017. godine. Ugovorne strane suglasne su da se osnovicu za izračun plaća u javnim službama povećava kako slijedi: - osnovica za izračun plaća u javnim službama za 2007. Nov 1, 2017 — mjesec studeni 2017. godine, u visini i na način na koji su ugovorene. II. Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini ... Feb 4, 2021 — UPUTE VEZANO UZ ISPLATU RAZLIKE ZA OSNOVICU PLAĆE U 2016./2017. ... o osnovici plaće u javnim službama, osnovica za obračun plaće u javnim ... Dodatkom temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19) socijalni partneri su ugovorili da će osnovica za izračun ... Dodatkom temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19) socijalni partneri su ugovorili da će osnovica za izračun ... Nov 10, 2021 — Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama od 23. prosinca ... bile iste kao i osnovice za obračun plaće javnih službenika sve do ... Jul 3, 2020 — Prema Zakonu o osnovici plaće u javnim službama, osnovica plaće u javnim ... PRIJAŠNJI RAST OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE JAVNIH SLUŽBENIKA I ... Dec 4, 2017 — osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kuna bruto i primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine, ... Sporazum o osnovici za plaću u javnim službama, a kojim Sporazumom su ugovorili da se osnovica za izračun plaće u javnim službama povećava za 6% u 2007., ... Dec 13, 2019 — Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama od 1. siječnja 2017. godine, ... Jan 7, 2021 — Konkretno, osnovica za plaće u javnim službama ostala je iznositi ... 2017. godine imali pravo u svakom pojedinom mjesecu na veću plaću od ... PLAĆA MEDICINSKIH SESTARA ZAPOSLENIH U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI. (prema osnovici za obračun plaće u javnim službama NN 87/2017). Osnovica za obračun ... Tužiteljica tužbenim zahtjevom potražuje isplatu razlike u obračunu plaće za ... u javnim službama i Izmjene i dopune Dodatka Sporazumu o osnovici plaće u ... Jan 21, 2020 — svibnja 2009. godine Vlada RH i Sindikati javnih službi sklopili su dodatak Sporazumu o osnovici plaće u javnim službama (nastavno Dodatak ... Nov 17, 2020 — Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaću u javnim službama sklopljenog dana 26.10.2011. ugovoreno je da će osnovica za obračun ... Nov 10, 2021 — do siječnja 2017. godine obračunavati samo primjenom osnovice u iznosu od 5.108,84 kune, a ne u iznosu od 5.415,37 kuna, neovisno o odredbama ... Dec 5, 2017 — Vlada Republike Hrvatske 30. studenoga 2017. donijela je Odluku o isplati ... Zakona o osnovici plaće u javnim službama[3] (dalje Zakon o ... Izmjena i dopuna Dodatka Sporazumu o osnovici za plaću u javnim službama sklopljenog dana 26. listopada 2011. ugovoreno je da će osnovica za obračun plaća ... ... za isplatu razlike plaće od 6% osnovice za obračun plaće u javnim službama i ... siječanj 2017. godine) trebala biti 5.415,37 kuna, umjesto isplaćivanih ... Polazište za utvrđivanje osnovice za izračun plaće su prijedlog proračuna za sljedeću godinu, sporazum o politici plaća i prosječna mjesečna isplaćena bruto ... Sep 9, 2021 — Vlada i Sindikati javnih i državnih službi postigli su Sporazum da će se osnovica za plaće u javnim i državnim službama povećati za 3% (tri ... Jan 7, 2020 — Kako je opće poznato, sindikati javnih i državnih službi su 2006. godine s Vladom RH sklopili Sporazum o visini osnovice za izračun plaće iz ... Sep 13, 2021 — 27/01 i 39/09) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun ... Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama potpisan je 7. prosinca 2017. godine, a sva ugovorena prava u njemu primjenjuju se ... U članku kako slijedi, autorica daje detaljni pregled prava na naknadu plaće za ... Promjena osnovice za obračun plaća u državnim i javnim službama u 2017. Jul 6, 2021 — ... plaće vezano za osnovicu za izračun plaća u javnim službama i obračun ... 2015. do prosinca 2017. godine te 4% u siječnju 2017. godine, ... Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama za navedeno razdoblje. ... približno 5 godina, a koji je iznos Vlada RH početkom 2017. godine odbila ... Osnovice za obračun plaća u državnim i javnim službama za 2017. g. ... Stope doprinosa iz plaće i na plaću od 1994. do 2017. godine . Dec 8, 2020 — U članku III. izmjene i dopune Dodatka Sporazumu o osnovici za plaću u javnim službama ugovoreno je da će osnovica za obračun plaća iznositi ... Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu (05.01.2017.) Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama ... by D Bagić — visini osnovice za obračun plaće u javnim službama. Povećanje osnovice za 2 % od 1. studenoga 2017. 1. 11. 2017. 5.421,54 kn. 27. 11. 2018. javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama (u daljnjem tekstu: zaposlenici). Vremensko važenje. Članak 2. Nadalje, osnovica za obračun plaće u javnim službama određena je Odlukom o ... (NN 32/2017) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u ... koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine br. 25/13, 72/13, ... Osnovica za izračun plaće utvrđuje se sukladno zakonu. Aug 31, 2017 — Na sjednici Vlade RH održanoj 31. kolovoza 2017. donesena je Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama. Dodatak II. · Dodatak II. · Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19) · Sporazum o osnovici za plaće u ...
Bing Google